1. Thể lệ chương trình:

  • Mỗi khách hàng hơp lệ đầu tiên trên website PNJ phiên bản mới (pnj.com.vn) sẽ nhận được 1 Phiếu Quà Tặng (Voucher) vé xem phim 2D Lotte Cinema
  • Chương trình áp dụng cho 900 đơn hàng đầu tiên
  • Áp dụng cho đơn hàng bất kỳ, trị giá hóa đơn từ 300.000VND trở lên
  • Thời gian: Từ ngày 12/05/2018 đến ngày 16/05/2018
Chương trình khuyến mãi ra mắt website mới

2. Khách hàng hợp lệ:

  • Khách hàng hoàn thành giao dịch mua sản phẩm tại website PNJ phiên bản mới (pnj.com.vn) trên địa bàn TPHCM
3. Giao dịch hợp lệ:

  • Là giao dịch trên địa bàn khuyến mại tại website PNJ phiên bản mới từ ngày 12/05/2018 đến ngày 16/05/2018 khi mua tất cả sản phẩm trang sức và đồng hồ (PNJ, PNJSilver, PNJWatch) tại trang thương mại điện tử pnj.com.vn
  • PNJ có toàn quyền từ chối tặng Phiếu Quà Tặng đối với khách hàng không cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết.
  • Mỗi khách hàng chỉ nhận được tối đa một (01) Phiếu Quà Tặng trên mỗi giao dịch hợp lệ.

*Thông tin chi tiết chương trình vui lòng liên hệ Hotline: 1800 54 54 57

Trả lời